Natur, -Gehirn Zellen Vulkan Strömungen

Natur, -Gehirn Zellen Vulkan Strömungen

Natur, -Gehirn Zellen Vulkan Strömungen: von Bernd Schwarzer – 1973-1975, Tusche auf Büttenpapier, Zeichenpapier, Karton – 42,2 x 59,5 cm
Museum Bonn, Seite 135

,